Tanınan Haklar 

 

* Nakdi tazminat sisteminden dolayı sağlanan haklar

 • Nakdi tazminat hakkı
 • Yurt dışı nakdi tazminat hakkı
 • SSK ve BAĞ-KUR sigortalılarına bağlanan aylığın artırılması

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Terörle mücadele sisteminden dolayı sağlanan haklar

 • İkramiye hakkı
 • Kamu konutlarından yararlanma hakkı
 • Kira yardımı
 • Barınma ve bakım hakkı
 • Toplu konut fonundan faizsiz konut kredisi verilmesi
 • Ücretsiz seyahat hakkı
 • Yurt dışı tedavi hakkı
 • Burs verilmesi
 • Terörden zarar gören diğer kişilere yardım

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Emekli sisteminden doğan haklar

 • Vazife malûlluğu aylığı
 • Harp malûlluğu aylığı
 • Ek ödeme(tütün ikramiyesi)
 • İkramiye ödenmesi
 • Vazife ve harp malûlluğu aylığı alanların emeklilik sisteminden kaynaklanan diğer hakları
  • Er vazife ve er harp malûlluğu aylığı alanların başka bir işte çalışırken aylıklarının devam etmesi
  • Sigortalı çalışma halinde yetim aylıkları kesilmemesi
  • Harp malûlluğu zammının devamlılığı
  • Barınma hakkı
  • Yükseltme hakları (emsal terfi uygulaması) ve bakım yardımı
  • Yetim aylıklarının kesilmemesi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Koruculuk sisteminden doğan haklar

 • Aylık hakkı
 • Sağlık hardımı
 • Tazminat ödenmesi
 • Nakdi tazminat
 • Ölüm yardımı
 • Şehit olan veya çalışamayacak durumda malûl olanların yakınlarına iş imkânı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Vergi ve gümrük sisteminden doğan haklar

 • Gelir vergisinden istisnalık
 • Katma değer vergisinden istisnalık
 • Harçlardan istisnalık
 • Veraset ve İntikal Kanununda sağlanan avantajlar
 • Gümrüksüz araç ithal hakkı
 • Şehit olan veya çalışamayacak durumda malûl olanların yakınlarına iş imkânı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan haklar

 • Ölüm yardımı ve personel şehit yardımı
 • Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Meslek Yüksekokullarına girmede kolaylık
 • Standart dışı tabanca verilmesi
 • Emniyet bünyesindeki sosyal tesislerden ücretsiz konaklama ve yemek bedellerinde kolaylık
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim öğrenme yurtlarında ücretsiz kalma
 • Şehit personelin mezarının ücretsiz yaptırılması
 • Şehit personelin zati demirbaş silahının kanuni mirasçılarına verilmesi
 • Malûlluk yardımı
 • Görev malûlu personelin şark görevinden muaf tutulması
 • Araç parkında sağlanan kolaylık

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Eğitim-Öğretim hakları

 • SGK tarafından yapılan eğitim yardımı
 • ilköğretim ve ortaöğretimde sınavsız parasız yatılılıktan yararlanma, burslu öğrenci okutma ve diğer sosyal yardımlar
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında ücretsiz okuma hakkı
 • Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlardan ve kredilerden öncelikle yararlanma hakkı
 • Yüksek Öğrenim Katkı paylarının alınmaması
 • Şehit eşi öğretmenlerin atamanlarında kolaylık
 • İlköğretim okullarına öncelikli kayıt ve nakillerde kolaylık
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünce şehit çocuklarına burs verilmesi
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait tesislerde yapılacak spor müsabakalarına girmede kolaylık

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Türk Silahlı Kuvvetlerince sağlanan haklar

 • Ölüm yardımı ve harcırah ödemesi
 • İlk destek yardımı
 • Bayrak verilmesi
 • Şehit personelin şahsi tabancalarının varislerine devri
 • Göreve devam etme, yara işareti takılması, malul gazi şerit rozeti verilmesi
 • Malul Gazi Rozeti verilmesi
 • Mehmetçik Yaşam Sigortası ödemesi
 • TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı ve OYAK üye yardımları
  • Ölüm yardımı
  • Malûliyet yardımı
  • Maluliyet aylığı yardımı
  • Dul aylığı
  • Doğum yardımı
  • Malul Gazi ve engelli bakım yardımı
  • Bakım ve öğrenim yardımı
  • Konut kredisi
 • Şehit/malûl çocuklarının askeri okullara öncelikle alınması
 • TSK Akıllı Kartı verilmesi
 • TSK özel/yerel eğitim merkezlerinden yararlanma
 • TSK rehabilitasyon ve bakım merkezinden yararlanma
 • TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden yararlanma
 • Askerlik hizmetinden muafiyet

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Yeni sosyal güvenlik sisteminden dolayı sağlanan haklar

 • Çalışmaya devam etme hakları
 • Sağlık hakları

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Vatani hizmet tertibinden sağlanan haklar

 • Şeref aylıkları
 • Vatani hizmet tertibinden eş, anne ve çocuklara tanınan seyahat hakları
 • Vatani hizmet tertibinden sağlık hakları
 • Vatani hizmet tertibinden aylık alanlara su tüketiminde indirim

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

* Şehit aileleri ve gazilerimize sağlanan diğer haklar

 • Şehit yakını ve gazilerimize iş temini
 • Askerlikten muafiyet
 • Meskende tüketilen elektrik enerjisinde indirim
 • Meskende tüketilen su tüketiminde indirim
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden faydalanma
 • 18 Mart Şehitler Gününde şehit yakınlarına idari izin verilmesi
 • Devlet memuru olarak görev yapan şehit yakınlarının atanmasında kolaylık
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce verilen bayilik ruhsatlarında kolaylık
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca sağlanan kolaylıklar
 • Bazı üniversite hastanelerince sağlanan teşhis ve tedavi kolaylıkları
 • Hac kontenjanından yararlanma hakkı
 • Sağlık kurulu raporları için ücret alınmaması
 • GSM operatörlerince sağlanan kolaylıklar
 • Belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışında şehit yakını ve gazilerimize sağlanan kolaylıklar

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız... 
ahmetli ahmetli ahmetli kaymakamligi ahmetli kaymakamlığı manisa kod1.net manisa